OPENING HOURS
11.00-23.00 น. Mon – Sun & Public Holidays
สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

LOCATION

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1 ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 โครงการ ONE NIMMAN คือการรื้อฟื้นและต่อยอดย่านอันถือเป็นจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ร่วมสมัยของเมืองเชียงใหม่ ให้กลับมาเปลี่ยมชีวิตชีวาและกลายเป็นศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่ที่เป็นทั้งแหล่งช๊อปปิ้ง จุดนัดพบทางไฟ์สไตส์และพื้นที่สาธารณะที่เปลี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมกัน

15 นาทีจากท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ และ 10 นาทีจากย่านเมืองเก่า (สี่เหลี่ยมคูเมือง) โครงการ ONE NIMMAN ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกรินคำ สี่แยกที่เชื่อมต่อถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เข้าสู่ตัวเมืองจนไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ โดยถนนซูเปอร์ไม่เพียงจะเป็นถนนสายหลักเชื่อมเมืองเชียงใหม่สู่ภูมิภาคอื่น ๆ หากยังเป็นที่ตั้งของสถานีขนส่งอาเขต และใกล้กับสถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นดังเส้นเลือดหลักทางการคมนาคมของเอง เช่นเดียวกับถนนนิมมานเหมินท์ที่เป็นคล้ายเส้นเลือดใหญ่ของการค้าการลงทุนและวิถึชีวิตร่วมสมัยของคนเมือง ที่ตั้งของ ONE NIMMAN จึงเป็นได้ทั้งประตูเข้าเมือง และจุดบรรจบของถนนสองสายหลักที่สะท้อน ภาพเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว และชีพจรของเมืองเชียงใหม่อย่างแท้จริง

 • opening hours

  11.00-23.00 น. Mon – Sun & Public Holidays

 • Address

  เลขที่1 ถ.นิมมานเหมินท์ ซ.1

NEARBY ATTRACTIONS

Think Park เชียงใหม่

Think Park เชียงใหม่

แหล่งรวมร้านอาหาร เครื่องดื่ม ร้านขายของทำมือเก๋ๆอีกเพียบ สามารถเดินเล่น เดินช๊อปเพลินๆ ได้ตามสบาย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เรียกชื่อตามชื่อเมือง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่เชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ ขนาบข้างด้วยถนนห้วยแก้ว และถนนสุเทพ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 ก.ม. และมีเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่เศษ เปิดทำการสอน เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2507

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพนี้เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาที่จังหวัดนี้จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน ถ้าหากใครไม่ได้ขึ้นไปนมัสการแล้ว ถือเสมือนว่ายังมาไม่ถึงเชียงใหม่ มีงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันเพ็ญวิสาขบูชาทุกปี นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นบันไดนาคไป 300 ขั้น เพื่อไปยังวัด หรือใช้บริการรถกระเช้าขึ้น-ลงดอยสุเทพได้ ระหว่างเวลา 05.30-19.30 น. นักท่องเที่ยวที่ไม่มีรถส่วนตัวสามารถเดินทางมาที่วัดโดยรถสองแถวประจำทางจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว ซึ่งบริการระหว่างเวลาประมาณ 05.00-17.00 น.

Melt Me

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของภาคเหนือ เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค และเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2467 ในนาม "โรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ" มีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะสถาบันการศึกษาและวิจัยที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความต้องการของท้องถิ่น และผลิตครูบุคลากรทางการศึกษา ทำการวิจัยส่งเสริมวิทยฐานะของครู อาจารย์ และบุคลากรประจำการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ "เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทาง มาเคารพ สักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ ทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปี๋ใหม่เมือง ทางราชการ จึงได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธา ประชาชนได้พากันมา สรงน้ำเนื่อง ในเทศกาลปีใหม่ ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต

กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส

กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส

กาดหลวง หรือ ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย

ประตูท่าแพ

ประตูท่าแพ

ประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู ประตูท่าแพซึ่งตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่และกรมศิลปากรได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประกอบกับภาพถ่ายประตูเมืองเชียงใหม่ประตูหนึ่ง ซึ่งถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2422 ประตูท่าแพที่ถูกเรียกกันในปัจจุบันนั้น แท้จริงมีนามว่า "ประตูเชียงเรือก" เพราะอยู่ใกล้หมู่บ้านเชียงเรือก สร้างขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพญามังราย เมื่อแรกตั้งเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 1839 ส่วนประตูท่าแพของจริงนั้นเดิมเคยตั้งอยู่บริเวณสี่แยกวัดแสนฝาง ซึ่งเป็นประตูของแนวกำแพงเมืองชั้นนอก ต่อมาเมื่อมีการรื้อแนวกำแพงชั้นนอกออกจึงเหลือแต่ประตูเชียงเรือกที่เป็นประตูชั้นใน ชาวบ้านจึงเรียกประตูเชียงเรือกนี้ว่าประตูท่าแพแทน

Melt Me

สถานีรถไฟเชียงใหม่

สถานีรถไฟเชียงใหม่ เป็นสถานีปลายทางของทางรถไฟสายเหนือ ตั้งอยู่ที่ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถานีรถไฟระดับ 1 บนเนื้อที่ทั้งหมด 119 ไร่ ระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีเชียงใหม่ คือ 751 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11 ถึง 13 ชั่วโมง

Melt Me

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เดิมคือ วิทยาลัยพายัพ ตั้งขึ้นโดย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เมื่อพ.ศ. 2517 โดยมี วัตถุประสงค์ ที่จะสนับสนุน นโยบายของ รัฐบาลในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ การบริการสังคม และทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งวิทยาลัยพายัพ ได้พัฒนาในด้านการจัดการศึกษา และด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จนได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปลี่ยนประเภทจาก "วิทยาลัย" เป็น "มหาวิทยาลัย" ในปี พ.ศ. 2527 นับเป็น มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

Brand ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 • Suunto
 • Freitag
 • OOTD
 • Mango Tango
 • Panpuri
 • Harnn
 • Melt me
 • Let's Relax