OPENING HOURS
11.00-23.00 น. Mon – Sun & Public Holidays
สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018


Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018

ขอบพระคุณ คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ อตีดกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนผู้บริหาร บริษัท รินคำ จำกัด และครอบครัวนิมมานเหมินท์ ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และเป็นประธานในพิธี

บรรยากาศงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุข และความสนุกสนาน ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดี พร้อมส่งมอบกำลังใจดีๆให้แก่เราค่ะ

#onenimman

Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018
Grand Opening One Nimman 4 Apr 2018

Brand ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

  • Suunto
  • Freitag
  • OOTD
  • Mango Tango
  • Panpuri
  • Harnn
  • Let's Relax
  • สนใจร่วมธุรกิจกับเรา