OPENING HOURS
11.00-23.00 น. Mon – Sun & Public Holidays
สนใจร่วมธุรกิจกับเรา

Chiangmai Design Week

Chiangmai Design Week

งาน Chiangmai Design Week จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในกว่า 150 เมืองทั่วโลก เป็นช่วงเวลาพิเศษแห่งการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงผลงาน โดยเน้นการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น ประกอบด้วยวัฒนธรรมสร้างสรรค์ วิถีชีวิตร่วมสมัย และการพัฒนาพื้นที่เมือง เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนในท้องถิ่นและจากต่างเมืองได้พบปะและแลกเปลี่ยนมุมอง ประสบการณ์ และต่อยอดธุรกิจ

 
Chiangmai Design Week
Chiangmai Design Week
Chiangmai Design Week
 • Where

  โครงการ One Nimman

 • When

  6-11 ธันวาคม 2017

 • Time

  1 pm - 9 pm

Brand ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

 • Suunto
 • Freitag
 • OOTD
 • Mango Tango
 • Panpuri
 • Harnn
 • Let's Relax
 • สนใจร่วมธุรกิจกับเรา